Linki

Teksty, które można znaleźć na tej domenie są najczęściej tłumaczone z angielskiego. W przypadku przemówień Ojca Moona czy książki "Boska Zasada" mamy do czynienia najczęściej z dwukrotnym tłumaczeniem: najpierw z koreańskiego na angielski, a potem z angielskiego na polski. W celu umożliwienia zapoznania się z oryginałami, z których tłumacznie było dokonywane podajemy link do strony anglojęzycznej, gdzie można znaleźć wiele materiałów:

 

Podajemy również linki do stron internetowych różnych organizacji zainspirowanych nauką wielebnego Moona:

© 2017. All Rights Reserved.