Przesłania Pokoju

Prezentujemy Państwu 12 Przesłań Pokoju, które zostały wygłoszone przez Ojca Moona podczas sześciu światowych tourne. Pierwsze z nich w ramach promowania Uniwersalnej Federacji Pokoju miało miejsce jesienią 2005 roku. Sun Myung Moon wraz z Małżonką w 100 dni odwiedzili 100 miast na pięciu kontynentach wygłaszając przemówienie „Boży Ideał Rodziny i Królestwo Idealnego Świata Pokoju”. W kolejne tourne zaangażowane były również Dzieci i Wnuki Prawdziwych Rodziców oraz Duchowni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Duchowieństwa Amerykańskiego oraz Ambasadorowie Pokoju. W sumie Przesłania Pokoju wraz udzielanym równocześnie Błogosławieństwem pokoju dotarły do kilku tysięcy miejsc na całym świecie.

Zapraszamy do lektury przemówień, stanowiących kwintesencje nauczania Wielebnego Sun Myung Moona i Jego Małżonki Hak Ja Han – Prawdziwych Rodziców.

Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.