Przedstawienie Zasady

Wielebny Moon pozostawił kwestię usystematyzowania Zasady swoim uczniom. Niniejsze opracowanie stanowi podstawowy zbiór usystematyzowanych wykładów Ojca Moon'a przygotowany w latach 60 XX wieku i przedstawiający Zasadę z chrześcijańskiej perspektywy. W latach 90 zostało na nowo zredagowane i przetłumaczone na wiele języków, jako podstawowa wykładnia Boskiej Zasady.

W celu ułatwienia poruszania się po wielostronicowym tekście, każdy rozdział jest zachowany w oddzielnym pliku. Zapraszamy do lektury.

Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.