Boża Wola i Świat

W 1992 roku wydano zbiór 48 przemówień Ojca Moona pod tytułem "Boża Wola  a Świat". Są to jego najważniejsze przemówienia z lat 1970-90. Obecnie udostępniamy 7 spośród nich.

 Zapraszamy do lektury.

 Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.