Kościół, Federacja, Ruch

Wielebny Moon nie chciał zakładać odrębnej instytucji religijnej. Chciał tchnąć nowe spojrzenie na Boga w istniejące kościoły oraz dać wyznawcom różnych religii szansę dostrzeżenia, że są dziećmi jednego Boga. Jego przesłanie zostało jednak odrzucone przez przedstawicieli kościołów chrześcijańskich jako obrazoburcze i heretyckie. Ci, którzy za nim podążali byli usuwani ze wspólnot religijnych, do których należeli. To doprowadziło do konieczności założenia odrębnej wspólnoty wyznaniowej.


W konsekwencji w 1954r. powstał Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. Jego potoczna nazwa to Kościół Zjednoczeniowy. Kościół ten został oficjalnie zarejestrowany w Polsce w roku 1990.


Po 40 latach historia zatoczyła koło. Wielebny Moon stwierdził, że misja dla której powołał Kościół Zjednoczeniowy została wypełniona. Poprosił swoich uczniów, by zakończyli wysiłki misjonarskie i skupili się na dotarciu do ludzi ze wszystkich sfer życia, by nieść im ideały świata pokoju. Wyrazem tej zmiany było powstanie w 1996 roku Federacji Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego. Organizacji, która ma w duchu poszukiwania wspólnych wartości i poszanowania odmienności, budować świat wolności, pokoju, jedności i szczęścia poprzez podkreślanie wartości małżeństwa i życia rodzinnego, oraz promocję tych wartości wśród ludzi różnych religii. Zmiana ta nie miała być zmianą szyldu, pod którym dalej toczyłaby się stara działalność. Miała wyrazić dramatyczną zmianę kierunku.

 

Wielebny Moon porównywał tą sytuację do wejścia narodu Izraela do Ziemii Kannan po 40 letnim błądzeniu po pustyni. Po okresie, w którym najważniejsze było poświęcenie i determinacja, Ruch przechodził w fazę indywidualnej odpowiedzialności.Pierwsze zdanie „Boskiej Zasady” mówi, że „Każdy człowiek dąży, by osiągnąć szczęście.” Jest to prawdą i dla osób zorientowanych na życie religijne i dla osób dla których religia nie jest głównym motorem życia. Bóg chce dotrzeć do wszystkich Swoich dzieci i dać każdemu szansę, by się z Nim spotkał. Dlatego też Wielebny Moon i jego uczniowie nie chcą tworzyć kościoła, czy federacji, nie chcą dzielić świat na „swoich” i „obcych”, nie chcą powiększać liczby członków jakiejś organizacji. Chcą stworzyć Ruch Zjednoczeniowy – nieformalną platformę ludzi poruszonych ideą braterstwa wszystkich dzieci Boga.

© 2017. All Rights Reserved.