Błogosławieństwo

Małżeństwo zawsze miało szczególne znaczenie w nauczaniu Wielebnego Moona. Jest ono nie tylko wiecznym związkiem mężczyzny i kobiety, przekraczającym granicę ziemskiego życia. W sakramentalnej małżeńskiej jedności mężczyzny i kobiety Bóg ma szansę być wiecznie obecny. Poprzez ten związek Bóg zyskuje swoją reprezentację na ziemi, gdyż mężczyzna i kobieta razem tworzą obraz i podobieństwo Boga. Dlatego związek mężczyzny i kobiety jest w każdej religii zawierany w obliczu Boga, który od początku jest uczestnikiem tej szczególnej jedności i chce mu błogosławić.

Stąd wypływa koncepcja Błogosławieństwa udzielanego małżeńskim parom na całym świecie przez Ojca Moon’a. By wzmocnić więzy między małżonkami, tak aby przetrwały wszystkie burze i wichury. By Bóg mógł być bardziej obecny i odczuwalny w naszym codziennym życiu.

Począwszy od lat 60 XX wieku Ojciec Moon zaczął udzielać Błogosławieństwa swoim uczniom. Najpierw pobłogłosławił 3 najbliższych uczniów, potem 36, potem 72, i tak dalej. W latach późniejszych zostało ono rozciągnięte na ludzi różnych narodów, religii i przekonań, dostępowali go nowożeńcy i ci, którzy przy okazji odnawiali swoje małżeńskie śluby. W latach 90 XX wieku Błogosławieństwo zostało rozciągnięte na dziesiątki tysięcy par i było udzielane podczas masowych ceremonii przekazywanych przez satelitę do wielu miejsc na świecie. Ewoluowało od skromnych ceremonii dostępnych wyłącznie dla jego uczniów po dar dostępny każdemu bez względu na wiarę, przekonania i narodowość.

© 2017. All Rights Reserved.