Zarys Zasady

Objaśnienie Zasady jest dość obszernym tekstem. Jego przestudiowanie wymaga czasu. Aby umożliwić zapoznanie się z Zasadą tym, którzy nie dysponują dużą ilością czasu stworzono szereg tekstów przedstawiających treść Zasady w skrócie.

Pierwszą publikacją, którą tu umieszczamy jest Zarys Zasady. Poziom 1. Tekst ten stanowi bazę dla przedstawienia podstawowych idei Zasady w ciągu około 2 godzin wykładu. To jest nowa wersja uzupełniona o grafikę.

Drugą publikacją, którą tu umieszczamy jest Zarys Zasady. Poziom 2. Tekst ten stanowi bazę dla przedstawienia podstawowych idei Zasady w ciągu około 4 godzin wykładu. Został on podzielony na dwie części.

Trzecią publikacją, którą tu umieszczamy jest Zarys Zasady. Poziom 4. Tekst ten stanowi bazę dla przedstawienia podstawowych idei Zasady w ciągu około 16 godzin wykładu. Umieszczone tutaj wydanie jest trzecią, najnowszą edycją tego tekstu,  uzupełnioną o grafikę i wyróżnione italikami komentarze. Został on podzielony na 15 części:

Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.